ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ “Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής”

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδ. ΟΠΣ 5002765 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ενστάσεων και την επεξεργασία αυτών, προέβη στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια) την οποία ανάρτησε στις ιστοσελίδες www.oeze.gr & oeze.training.gr.  Οι Πίνακες αφορούν τις Περιφέρειες:

·         Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ορθή επανάληψη)

·         Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη)

·         Ηπείρου (ορθή επανάληψη)

·         Δυτικής Ελλάδας (ορθή επανάληψη)

·         Δυτικής Μακεδονίας (ορθή επανάληψη)

·         Πελοποννήσου (ορθή επανάληψη)

·         Βορείου Αιγαίου (ορθή επανάληψη)

·         Κρήτης

·         Ιονίων Νήσων

·         Νοτίου Αιγαίου (ορθή επανάληψη)

·         Στερεάς Ελλάδος

Αθήνα, 01 Απριλίου 2022