UIPCG CEBP ELOT ΟΕΖΕ
el en
Πλοήγηση: Αρχική Συχνές Ερωτήσεις
FAQs Φορολογικά

 

Αγορανομικά Εργασιακά Υγειονομικά

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΩ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑ?

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), αρμόδια αρχή για την δασμολογική κατάταξη των αγαθών, έχει από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα μας, γνωμοδοτήσει ότι στην περίπτωση παράδοσης πακέτου αγαθών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα το ένα του άλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών, τα οποία υπάγονται στο συντελεστή που αναλογεί σε κάθε ένα αγαθό, σύμφωνα με τη δασμολογική τους κατάταξη.

Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμό 108/2003, 162/2003  και 15/2006 γνωμοδοτήσεις της έχει αποφανθεί ότι σε περιπτώσεις που CD και DVD συνοδεύουν βιβλίο, κατατάσσονται το μεν βιβλίο σε συντελεστή 4,5%, το δε CD και DVD σε κανονικό συντελεστή 19%, ενώ με την υπ’ αριθμό 15/2001 στην περίπτωση πώλησης τροφίμου (π.χ. γλυφιτζούρι) με παιχνίδι συσκευασμένα μαζί για λιανική πώληση έχει αποφανθεί ότι τα είδη αυτά δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια δασμολογική κλάση και κατά συνέπεια, έστω και αν παρουσιάζονται μαζί, πρόκειται για εντελώς ξεχωριστά είδη τα οποία δεν αποτελούν συμπληρωματικά μέρη το ένα του άλλου, αλλά το καθένα εκπληρώνει ξεχωριστή λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα και προορίζονται για διαφορετικό σκοπό (παιχνίδι – τρόφιμο). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρόφιμο υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή και το παιχνίδι στον κανονικό συντελεστή.

 

Έτσι στην περίπτωση πώλησης γλυκών με αντικείμενο άλλης δασμολογικής κλάσης (π.χ. πορσελάνη, καλάθι, παιχνίδι κλπ) η τιμολόγηση τους θα γίνει ξεχωριστά με τον συντελεστή ΦΠΑ που υπάγεται το καθένα.

Παράλληλα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 19, 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000  προκύπτει ότι οι συνθέσεις που παραδίδονται σε πελάτες και οι οποίες αποτελούνται από αγαθά που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές (φρέσκα άνθη με 9% και απoξηραμένα άνθη ή ποτά με 19%), θα πρέπει να διαχωρίζονται και να επιβάλλεται σε κάθε αγαθό ο συντελεστής Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται το αγαθό.

Ακόμη διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο διαχωρισμός δεν είναι εφικτός τότε ολόκληρη η σύνθεση υπάγεται στον συντελεστή Φ.Π.Α. 19%.

Ως προς την έκδοση των στοιχείων σημειώνονται τα εξής:
Στην Α.Λ.Π. πρέπει να διαχωρίζεται η αξία σε 9% και 19%,ενώ στα Τιμολόγια, Δ.Α. τα λοιπά είδη πέραν των λουλουδιών που ανήκουν στο συντελεστή ΦΠΑ 19% θα εξειδικεύονται κατά είδος και αξία, διαφορετικά εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός, ο συντελεστής που θα χρησιμοποιείται είναι 19%.
(Σχετ. Έγγραφο 1070094/611/11-12-2000 ΦΠΑ, ΚΒΣ)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ?

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Νόμου 3842/23.04.2010 προστίθεται στο ν.2523/1997 νέο άρθρο 9 Α «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου». Με το άρθρο αυτό που έχει τρεις παραγράφους, θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση επιτόπια έκδοση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για ορισμένες παραβάσεις εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.

 

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?

Για την είσπραξη προκαταβολών δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (Τιμολόγιο ή Α.Λ.Π.) πρέπει όμως εφόσον τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας νε εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης για την ενημέρωση του ταμείου της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το φορολογικό στοιχείο θα εκδοθεί «Επί Πιστώσει»

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ?(ΠΟΤΗΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΥΣ ,ΠΙΑΤΑ Κ.Λ.Π.)
Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Δ.Α. για τις διακινήσεις και μεταφορές του πάγιου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας σας, προς και από τους τόπους διοργάνωσης και λοιπών εκδηλώσεων και για είδη όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω στο εισαγωγικό μέρος του παρόντος με τις απαραίτητες όμως προϋποθέσεις:
α. ότι χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την διακίνηση και μεταφορά του εξοπλισμού και
β. ο ανωτέρω εξοπλισμός δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ούτε εκμίσθωσης από μόνος του από την εταιρεία σας στον παραγγέλλοντα τη δεξίωση και κατά συνέπεια δεν εισπράττετε γι' αυτόν ιδιαίτερο τίμημα.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟΥΡΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ . ΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΩ?

Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

 

Αναζήτηση

ARTOZA 2019

espa oeze


Περιοδικές Εκδόσεις

 

zg


kosmos

 

 

Ημερολόγιο Γεγονότων

Σεπτέμβριος 2019 Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30