UIPCG CEBP ELOT ΟΕΖΕ
el en
Πλοήγηση: Αρχική Συχνές Ερωτήσεις
FAQs Υγειονομικά

 

Αγορανομικά Εργασιακά Φορολογικά

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ?

Όχι, δεν επιτρέπεται , είναι απαραίτητο η επιχείρηση να διαθέτει άδεια καταστήματος με εργαστήριο.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ?

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωμη μπλούζα, καθώς και ομοιόχρωμη ποδιά και κάλυμμα κεφαλής.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ?

Όχι, δεν επιτρέπεται η παραγωγή τέτοιων προϊόντων . Μπορεί να επιτραπεί μόνο μετά από πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΥ?

Είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις και επιπλέον πρέπει να καταγράφονται καθημερινά στα αντίστοιχα αρχεία, διότι αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.  Είναι ένας από τους φακέλους που υποχρεούται να τηρεί κάθε επιχείρηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω και περιέχει πίνακες με τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μηχανημάτων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HACCP?

Το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) είναι μια επιστήμη που βασίζεται στο συστηματικό εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και μέτρων για τον έλεγχο τους, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα το HACCP αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση κινδύνων και για την θέσπιση συστημάτων ελέγχου που εστιάζουν περισσότερο στην πρόληψη και λιγότερο στην δοκιμή του τελικού προϊόντος. Το HACCP συνίσταται από 7 Αρχές:

  1. Εντοπισμός των πιθανών κινδύνων
  2. Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου
  3. Καθορισμός κρίσιμων ορίων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου
  4. Καθορισμός - εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου
  5. Καθορισμός διορθωτικών μέτρων
  6. Καθορισμός διαδικασιών για εξακρίβωση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5
  7. Κατάρτιση εγγράφων που αποδεικνύουν την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους  1 έως 6
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ?

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδία και στα κατά τόπους Σωματεία Ζαχαροπλαστών, τα οποία διατηρούν επαφή με συμβούλους υγιεινής τροφίμων.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΩ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ?

Οι πίτες πρέπει να συντηρούνται μέσα σε θερμοθαλάμους σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60° C.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΥ?

Όταν τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα είναι υποχρεωτικό να φέρουν επισήμανση.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ?

1. Ε.Φ.Ε.Τ.

2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

3. Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

4.Διεύθυνση Ανάπτυξης (Εμπορίου) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

5. Αστυνομικές Αρχές (Αγορανομία)

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ?

Όσοι χειρίζονται τρόφιμα ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, που είναι σε ισχύ.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ HACCP ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ?

Όχι, η πιστοποίηση του HACCP είναι προαιρετική. Αντίθετα η μελέτη και η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων, που στηρίζεται στις αρχές του HACCP είναι υποχρεωτική.

Σημείωση : Δεν υπάρχει αναφορά σε νομοθεσία, σε αντίθεση με όλες τις παρακάτω απαντήσεις, διότι η πιστοποίηση του HACCP δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ?

Εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης. Ειδικότερα :

Α. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους εξής φακέλους : 1.  Αρχείο προσωπικού (περιέχει βιβλιάρια υγείας, κανόνες υγιεινής προσωπικού, βεβαιώσεις εκπαίδευσης προσωπικού) 2. Νερού (περιέχει ένα αποδεικτικό έγγραφο του τρόπου υδροληψίας της επιχείρησης)  3. Θερμοκρασιών (περιέχει την καταγραφή της θερμοκρασίας των ψυγείων, των καταψυκτών και των θερμοθαλάμων ή των φούρνων) 4. Πρόγραμμα καθαρισμού - απολυμάνσεων  5. Πρόγραμμα εντομοκτονίας - μυοκτονίας  6. Οδηγό Υγιεινής του Σωματείου 7. Συνοδευτικών εγγράφων των προϊόντων παραλαβής

Β.  Οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους εξής φακέλους :

Αρχεία προαπαιτούμενων

1. Κανόνες Υγιεινής όπως προκύπτουν από το σύστημα HACCP της αρχικής επιχείρησης 2. Προσωπικού   2. Αρχείο ελέγχων νερού  3. Αρχείο καθαρισμού - απολυμάνσεων  4. Αρχείο εντομοκτονίας – μυοκτονίας 5. Οδηγό Υγιεινής του Σωματείου 6.  Αρχείο συντήρησης του κτιρίου και 7. Κατάλογος εξοπλισμού και αρχεία βαθμονόμησης

Αρχεία HACCP :

1. Μελέτη HACCP 2. Αρχείο προμηθευτών, το οποίο περιέχει κατάλογο ειδών/προμηθευτή 3.Αρχείο παρακολούθησης  Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου  4. Αρχεία διορθωτικών ενεργειών

5. Αρχείο ελέγχων α΄ και β΄ υλών, προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία και τελικών προϊόντων 6. Σύστημα ιχνηλασιμότητας από τις πρώτες ύλες έως και τον τελικό αποδέκτη των προϊόντων  7.  Αρχείο επαλήθευσης του συστήματος HACCP 8. Φάκελος συναντήσεων της Ομάδας HACCP 9. Φάκελος με νομοθεσίες – βιβλιογραφία.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

 

Αναζήτηση

ARTOZA 2019

espa oeze


Περιοδικές Εκδόσεις

 

zg


kosmos

 

 

Ημερολόγιο Γεγονότων

Σεπτέμβριος 2019 Οκτώβριος 2019
Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα Κυ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30